РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Редакція КоростеньPRO підтримує демократичні цінності, обстоює дотримання професійних стандартів в українських медіа. Це зобов’язує усіх авторів/ок, дописувачів/ок та співробітниць/ків мережі веб-сайтів «КоростеньPRO» дотримуватись етичного кодексу та стандартів журналістської діяльності.

 

Наша місія — сприяти розвитку демократичного, медіаграмотного діалогу для посилення і розвитку громад Коростенського району.

Ми поділяємо принципи та цінності, закладені в Етичному кодексі українського журналіста, хоча залишаємо безапеляційне право своїх авторів/ок, дописувачів/ок та співробітниць/ків самостійно вирішувати, чи підписувати цей документ, і дискутувати про зміст та особливості його застосування в нашій співпраці.

 

Ми працюємо в інтересах нашої аудиторії, тобто населення громад Коростенського району

Редакційну політику КоростеньPRO визначає редакція, виходячи з інтересів аудиторії медіа зокрема та суспільства загалом. Ми вважаємо дослідження інтересів, уподобань та поглядів аудиторії й суспільства, зокрема через зворотний зв’язок та соціологічні дослідження, складовою своєї місії.

Організації-партнери (спонсори, замовники матеріалів, донори проєктів), які фінансують відповідні продукти, не мають впливу на редакційну політику та редакційні процеси КоростеньPRO. Наша співпраця з організаціями-партнерами базується на взаємній довірі, чесному діалозі та спільних цінностях.  Ми виконуємо свої зобов’язання перед ними в межах окремих проєктів, однак це не дає жодним стороннім організаціям та особам права втручатись у роботу медіа, нав’язувати свою думку редакції, накладати цензурні обмеження.

 

Ми вікдриті до партнерства, але не займаємося пропагандою

Команда КоростеньPRO об’єднана спільними цінностями: повагою до прав людини, підтримкою демократичного розвитку громад загалом та громадянського суспільства, баченням майбутнього місцевих громад як відповідального рушія демократичного розвитку країни. Ці цінності зумовлюють наш вибір тем та авторів, нашу активну участь у суспільних, ринкових та регуляторних процесах. Втім пропаганда не є функцією та завданням видань КоростеньPRO й не дозволяємо особистим поглядам та вподобанням впливати на неупередженість нашої роботи.

Матеріали, створені в межах проєктів, покликаних просувати певні цінності чи ідеї (наприклад, європейської інтеграції, демократичних реформ, толерантності тощо), публікуються з додаванням інформації про проєкт та організацію-донора. Ми відкриті до публікації думок, відмінних від позиції редакції, якщо вони грамотно висловлені, аргументовані та не порушують закон.

 

Ми – за рівні права і можливості та проти дискримінації

Рівні права та можливості – базова цінність нашої команди. Будь-яка дискримінація за ознаками раси, статі, віку, походження, релігії, сексуальної орієнтації, стану здоров’я або за будь-якими іншими в матеріалах є неприйнятною. Якщо автор/ка бачить у матеріалі, який збирається опублікувати, ознаки дискримінації або мови ворожнечі, він має проконсультуватися з редактором. У складних та неоднозначних ситуаціях редакція консультується з юристами та експертами профільних організацій, що спеціалізуються на недопущенні дискримінації.

Звичайно, нам можуть подобатися або не подобатися герої/ні наших публікацій. Але до всіх ми підходимо однаково — з повагою та без упередженості. Ми називаємо речі своїми іменами, та базуємося на фактах, а не на власних судженнях. Наші матеріали написані спокійним тоном — ми не використовуємо яскраві епітети, оціночні судження та риторичні питання. Висновки має робити читач, а ми лише даємо йому інформацію для них.

 

Дотримання стандартів роботи медіа, особливо при публікації конфліктних матеріалів

У роботі із матеріалами ми поділяємо підхід: дотримуватися журналістських стандартів, перевіряти всі факти, завжди намагатися отримати безпосереднє підтвердження. У випадках, коли подія не містить конфлікту й редакція не повинна висвітлювати позиції різних сторін, а також коли інформація не потребує доповнення, журналісти можуть обмежитися інформацією з офіційної сторінки в соціальній мережі. У новинах та аналітичних матеріалах будь-які конфлікти мають бути висвітлені безсторонньо, збалансовано та неупереджено. Якщо автор/ка або редактор/ка не може гарантувати безсторонності, є прихильником або ненависником однієї зі сторін конфлікту, має конфлікт інтересів, пов’язаний із висвітлюваною темою, він має повідомити про це редактора КоростеньPRO. У таких випадках висвітлення цієї теми буде передане іншій людині.

Якщо працівник редакції, експерт/ка або автор/ка хоче висловити власну думку про конфліктну ситуацію, він може зробити це у форматі авторської колонки або блогового допису. Такі матеріали завжди публікуються у відповідних рубриках, а думки авторів мають бути аргументовані. Такий матеріал є власною позицією журналіста або редактора, а не думкою редакції. КоростеньPRO надає слово іншим сторонам конфлікту в рубриках колонок і блогів, якщо їхні позиції викладені у форматі, придатному для публікації.

 

Ми вільні у роботі з інформацією, але поважаємо чужу працю й авторське право

Плагіат для КоростеньPRO неприйнятний. Ми використовуємо чужі ідеї лише з дозволу авторів (редакцій), зазначаючи авторство, з посиланнями, відповідно до вимог першоджерела інформації. Чужі фотографії та відео публікуються з зазначенням джерела та видаляються на першу вимогу власників авторських прав, якщо вони не згодні з публікацією. Винятки можливі в разі особливої суспільної важливості інформації, відповідно до діючого законодавства.

Ми цінуємо свободу висловлювання своїх працівників та розуміємо, що їхній соціальний капітал — складова соціального капіталу КоростеньPRO. Ми не забороняємо, але не рекомендуємо авторам/кам та дописувачам/кам, які безпосередньо займаються аналізом політичного медійного контенту та дискурсу, публічно висловлювати свої політичні симпатії та антипатії. Особливо під час виборчих кампаній.

 

Ми можемо висловлювати консолідовану позицію та вирішуємо суперечки цивілізовано

КоростеньPRO може висловлювати консолідовану редакційну позицію. Такі публікації позначаються як РЕДАКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ або СПІЛЬНА ПОЗИЦІЯ РЕАДКЦІЇ. Редакційна позиція може бути висловлена в разі, якщо жоден із співробітниць/ків не має заперечення щодо її змісту. Позицію редакції щодо конфліктів, стороною яких є КоростеньPRO, обов’язково доповнюють нейтральним бекґраундом та позиціями інших сторін, якщо вони доступні.

Конфлікти, що виникають під час роботи у членів команди КоростеньPRO, розв’язуються в редакції або під час особистого спілкування / листування. Ми наполегливо просимо працівників КоростеньPRO не виносити будь-які суперечки в публічну площину. У разі, якщо автор/ка, дописувач/ка не згодні із редакційним завданням із особистих причин, він/вона може відмовитися від його виконання, мотивувавши своє рішення редактору. Під час виконання редакційного завдання журналіст має виконувати вказівки редактора та не може оскаржувати його/її рішення щодо матеріалу, який був підготовлений. Будь-яким співробітникам/цям, авторам/кам, дописувачам/кам заборонено вступати в конфлікт від імені КоростеньPRO.

 

Ми готові визнавати та виправляти свої помилки

Редакція КоростеньPRO виправляє помилки, яких припустилася в інформаційних матеріалах, або помилкові твердження, запозичені з інших ЗМІ під час цитування або переказування. Якщо виправлення змінює зміст новини, до заголовка додається в лапках слово «виправлено» або «уточнено». Якщо новина цілком не відповідає дійсності, вона замінюється на офіційне спростування. У випадку, якщо Ви вважаєте, що такі помилки присутні в тексті, напишіть нам на редакційну пошту korosten.pro.media@gmail.com.

 

Ми не беремо хабарів, не публікуємо немаркованої й токсичної реклами

Автори/ки, дописувачі/ки не повинні отримувати цінних подарунків чи хабарів від третіх осіб або організацій, а також не повинні поширювати чи відмовляти у поширенні інформації з метою отримання особистої винагороди чи преференцій. Усі рекламні матеріали на КоростеньPRO публікуються з позначкою «реклама», «на правах реклами» або «партнерський проєкт». Публікація оплачених третіми особами матеріалів під виглядом редакційних категорично заборонена.

Редакція не публікує антиреклами, недобросовісної («чорної») реклами або матеріалів, які можуть зашкодити читачам. Події й теми, які стосуються наших теперішніх і колишніх рекламодавців, висвітлюються неупереджено. Рекламодавці не мають впливу на редакційну політику, а в разі спроби відносини з таким рекламодавцем негайно будуть припинені.